facebook twitter linkedin pinter

Conseq spustil fond zaměřený na ETF

Conseq vstoupil na trh pasivních investic a poprvé uvedl na trh vlastní fond s indexovou investiční strategií - Conseq Indexový ETF Aggressive ESG. Jeho investičním cílem je kopírovat podkladové modelové portfolio (Strategic EUR ESG Model Portfolio – Aggressive Portfolio od největšího světového správce aktiv BlackRock) složené z nízkonákladových ETF, dosahovat tím obdobné výkonnosti a zároveň zvýšit atraktivitu tohoto řešení pro korunové investory zajištěním měnového rizika do CZK.

Conseq spustil fond zaměřený na ETF


Pasivní strategie jsou dnes odpovědné za skoro polovinu obchodů na regulovaných akciových trzích a jejich tržní podíl stále roste. Investor, který chce v současné době vydělat a zároveň minimalizovat riziko efektivní diverzifikací, tak čelí čím dál tím významnější výzvě, rozkládat své peníze nejen mezi různé třídy aktiv, ale i mezi aktivní a pasivní strategie.

Jejich investiční styl spočívá ve snaze co nejvíce se přiblížit výnosu podkladového aktiva, většinou akciového, dluhopisového nebo komoditního indexu. Proto Conseq přichází s novým fondem, který tato kritéria splňuje. Jak už název napovídá, jedná se o dynamické portfolio, zaměřené především na veřejně obchodované akcie, v menší míře pak na dluhopisy a alternativní investice.

Investory, kterým není lhostejná sociální a ekologická stopa jejich investic určitě potěší, že podkladové portfolio je řízeno dle ESG standardů (Environmental, Social and Governance). Vzhledem k využití pasivních investičních nástrojů s velmi nízkými náklady je očekávaná nákladovost fondu pouze 1,7 %. Je samozřejmostí, že fond bude zajištěn do české koruny, aby domácí investory ochránil před měnovým rizikem.

"Zapojením Conseq Indexového ETF Aggressive ESG do nabídky dáváme našim klientům efektivní příležitost rozložit investiční riziko svých portfolií ve prospěch pasivní investiční strategie stvořené jednou z nejrenomovanějších světových investičních společností a být při tom ještě odpovědnější k našemu společnému sociálnímu a životnímu prostředí,” komentuje Lukáš Vácha, obchodní ředitel Conseq Investment Management, a.s.

"Conseq Indexový je pro investory vhodným doplňkem k aktivně řízeným fondům. Výhodou je nejen nízká nákladovost fondu a zajištění do CZK, ale také možnost investovat již od nízkých částek. Do fondu je možné investovat pravidelně již od 500 Kč měsíčně, jednorázově pak od 10 000 Kč s tím, že následné jednorázové pokyny mohou začínat již na 500 Kč," doplňuje Richard Siuda, ředitel prodeje Conseq Investment Management, a.s.

ETF (Exchange-Traded Funds) je moderní varianta investičních fondů. Jejich typickou vlastností je nízkonákladová investiční strategie zaměřená na  kopírování vybraných akciových nebo dluhopisových indexů. Vyznačují se také vysokou mírou diverzifikace, tedy rozložením rizika mezi velké množství podkladových investičních nástrojů.

ESG (Environmental, Social a Governing) - sociálně odpovědné investování. Takto označené investiční fondy vkládají peníze do společností, které splňují nadstandardní požadavky ohledně výkonu podnikatelské činnosti zejména v oblasti životního prostředí a sociální oblasti.

Více informací o fondu naleznete na našich stránkách.

Není-li u článku uvedeno něco jiného, autorem článku je pracovník společnosti skupiny Conseq, jejíž název je uveden u článku spolu se jménem autora (dále jen „společnost Conseq“). Článek odráží názor autora. Tento názor se může změnit. Při přípravě článku autor vycházel z informací, které autor článku a společnost Conseq považují za spolehlivé, avšak za jejich správnost, úplnost a aktuálnost neodpovídají. Společnost Conseq a autor článku vylučují svoji odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou jakékoliv osobě z důvodu spolehnutí se na informace uvedené v článku.
 
Informace v článku nezohledňují situaci konkrétní osoby. Investiční postup založený na těchto informacích nemusí být pro konkrétní osobu vhodný. Jakékoliv investiční rozhodnutí nelze založit pouze na informacích uvedených v článku. S každou investicí, investiční službou a obchodem s investičním nástrojem jsou spojena rizika. Společnost Conseq doporučuje, aby investor, který s ohledem na své znalosti a zkušenosti není schopen posoudit tato rizika, konzultoval svá investiční rozhodnutí s odborným poradcem dříve, než tato rozhodnutí učiní.
 
Jakýkoliv údaj o minulé výkonnosti ani predikce (prognóza) budoucí výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice se může měnit v čase a návratnost původně investované částky nemusí být zaručena. Hodnota investice v měně odlišné od měny, ve které investor vyhodnocuje hodnotu investice, se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Údaje založené na hrubé výkonnosti je třeba očistit o vliv provizí, odměn a dalších poplatků hrazených investorem, aby bylo možné zhodnotit čistou výkonnost investice. Jakékoliv informace odkazující na daňový režim závisí na individuálních poměrech investora a v budoucnosti se mohou změnit.
 
Nic v článku nepředstavuje výzvu ani nabídku společnosti Conseq k uzavření jakékoliv smlouvy, k poskytnutí investiční či jiné služby nebo k nákupu, prodeji či jinému obchodu s investičním nástrojem. Informace uvedené v článku nejsou určeny k dalšímu rozšiřování ani jinému užití bez udělení příslušného oprávnění k tomu ze strany společnosti Conseq.
Další články
Jak bezpečně investovat v době volatilních trhů?
Jak bezpečně investovat v době volatilních trhů?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchý návod. Už jen slovo „bezpečně“ je v tomto případě poněkud zavádějící, poněvadž sebevíce konzervativní investice s sebou vždy ponese určitou míru rizika. Na riziko ovšem není nutné vždy pohlížet pouze pesimisticky. Rostoucí riziko investice s sebou často přináší i vyšší potenciální výnosnost. Dlouhodobý investiční horizont, diverzifikace a pravidelně investovaná částka riziko takřka eliminují.

Jak nás při investování ovlivňují emoce
Jak nás při investování ovlivňují emoce

Psychika je mocná. Ve velké míře nás ovládá ve všech oblastech našeho života. Často však rozhodnutí na základě emocí nejsou ta nejlepší, která můžeme udělat. Občas jsou dokonce velice špatná a to platí ve velké míře i v oblasti financí.

Na co si dávat pozor při výběru korporátních dluhopisů
Na co si dávat pozor při výběru korporátních dluhopisů

Stejně jako jiné investice, samozřejmě i korporátní dluhopisy mají svá specifická rizika. Některá jde odhalit velmi rychle, jiná se mohou objevit až dlouho po emisi. Korporátní dluhopisy lze členit mnoha způsoby, hlavní parametry však zůstávají neměnné. Pojďme si je tak krátce popsat.

Zobrazit všechny články