facebook twitter linkedin pinter

Investice do přírody je zase IN

Společnost Conseq Investment Management založila ve spolupráci s týmem, který stojí za Českým fondem půdy, nový fond – Český fond lesů. Jedním z cílů nově vzniklého fondu je napodobit úspěch Českého fondu půdy, který ve své reinvestiční třídě dosáhl výnosu 8,9 % p.a. od založení. Hlavní motivací je navázat na dlouhodobou tradici lesního hospodářství, které v naší zemi, historicky vhodné pro pěstování lesů, funguje již od nepaměti.

Investice do přírody je zase IN

Investice do Českého fondu lesů je lákavá hned z několika důvodů. Českou republiku sužují v posledních letech kůrovcové kalamity a právě poslední z nich v roce 2016 láme rekordy. Z lesů bylo nutné vytěžit obrovské množství dřeva a jeho cena se v důsledku propadla o 50 %. Ceny lesních pozemků stagnovaly nebo poklesly. V tom spatřujeme zajímavou investiční příležitost, kdy v blízké budoucnosti očekáváme růst cen nad dlouhodobý průměr. Dále by vlastníkům lesa k lepším výnosům za současných nízkých cen mohly pomoci i dotace od českého státu a EU.

Dalším důvodem, proč investovat do Českého fondu lesů je, že cena dřeva a lesních pozemků je relativně nezávislá na dění na finančních trzích a méně tak koreluje s pohyby cen akcií a dluhopisů. Díky tomu tak představuje zajímavý doplněk k tradičním způsobům investování. Investoři mohou navíc profitovat z nových trendů v obalovém hospodářství – především odklon od plastů a naopak vyšší využívání papírových tašek, dřevěných příborů a především vyšší spotřeba zásilkových kartonů díky rozvoji nakupování online.

Zajímavý na Českém fondu lesů je také alternativní přístup k lesnímu hospodaření, použitím metody Pro Silva na lesních plochách zakoupených do fondu. Tato metoda je založena na přestavbě lesa, aby byl zdravější a zvýšila se celková produkce. Cílem je vytvořit odolný les, ve kterém se neprovádějí holoseče. Dřevo se těží průběžně, výběrovým způsobem. Takový způsob hospodářství zvyšuje biodiverzitu a zadržuje více vody v krajině, zmírňuje erozi a brzdí šíření kalamit.

Na konci investičního horizontu by měly stát základy nového lesa, který bude lepší jak pro přírodu, tak výnosnější pro investory (v porovnání s jinými lesními porosty). Zároveň je ale třeba zmínit možná rizika, a sice především hrozbu kůrovcové kalamity na počátku investice, než dojde k přestavbě na odolnější formu lesa. Investiční horizont je navíc poměrně dlouhý (je potřeba počkat, než les doslova vyroste) a odhady výnosnosti tak vykazují vyšší míru nejistoty.

Upisovací období fondu se otevřelo v červnu 2021 a končí letos 28. září. Následně se bude fond obchodovat pouze jednou ročně vždy na konci kalendářního roku s tím, že je možné v případě potřeby vypsat mimořádný obchodní den. Důležité je zmínit, že investiční horizont činí 10 let a je tak třeba počítat s tím, že investice do fondu je méně likvidní.
 
Fond míří na 750 milionů Kč finančních prostředků získaných od investorů, s tím že fond vybral od investorů již okolo 180 milionů Kč. Dobrou zprávou pro investory je, že fond lze kombinovat s ostatními fondy kvalifikovaných investorů obhospodařovanými a administrovanými skupinou CONSEQ a minimální investice tak pro investory, kteří již splňují požadovaný milion korun, bude činit 100 000 Kč.
 

Petr Matějovský
Relationship Manager

Další články
Conseq spustil fond zaměřený na ETF
Conseq spustil fond zaměřený na ETF

Conseq vstoupil na trh pasivních investic a poprvé uvedl na trh vlastní fond s indexovou investiční strategií - Conseq Indexový ETF Aggressive ESG. Jeho investičním cílem je kopírovat podkladové modelové portfolio (Strategic EUR ESG Model Portfolio – Aggressive Portfolio od největšího světového správce aktiv BlackRock) složené z nízkonákladových ETF, dosahovat tím obdobné výkonnosti a zároveň zvýšit atraktivitu tohoto řešení pro korunové investory zajištěním měnového rizika do CZK.

Jak bezpečně investovat v době volatilních trhů?
Jak bezpečně investovat v době volatilních trhů?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchý návod. Už jen slovo „bezpečně“ je v tomto případě poněkud zavádějící, poněvadž sebevíce konzervativní investice s sebou vždy ponese určitou míru rizika. Na riziko ovšem není nutné vždy pohlížet pouze pesimisticky. Rostoucí riziko investice s sebou často přináší i vyšší potenciální výnosnost. Dlouhodobý investiční horizont, diverzifikace a pravidelně investovaná částka riziko takřka eliminují.

Jak nás při investování ovlivňují emoce
Jak nás při investování ovlivňují emoce

Psychika je mocná. Ve velké míře nás ovládá ve všech oblastech našeho života. Často však rozhodnutí na základě emocí nejsou ta nejlepší, která můžeme udělat. Občas jsou dokonce velice špatná a to platí ve velké míře i v oblasti financí.

Zobrazit všechny články