facebook twitter linkedin pinter

Jak ochránit úspory před inflací?

Prověrka připravenosti, ukázka tvrdé reality či jen podmět k zamyšlení. I tak lze nazvat letošní covidovou situaci v Čechách. S druhou vlnou covidu, opětovným „lockdownem“ a dalšími problémy, způsobenými touto nákazou, dle průzkumů stále více Čechům dochází, že svou finanční situaci dlouhodobě podceňovali a jejich „peněženka“ není dostatečně plná. Až 40 % Čechů přiznává, že nyní přemýšlí o důležitosti spoření daleko více než před příchodem Covidu-19.

Jak ochránit úspory před inflací?

Část pracujících možná přišla nebo přijde o práci a pravidelný příjem a hrozí, že se dostanou do situace, kdy nebudou schopni splácet své úvěry. Pokud člověk není na tuto situaci zabezpečen a nemá úspory alespoň v hodnotě svých 4-6 měsíčních platů, může zažít krušné období. S aktuální situací už nelze moc dělat, ale člověk by se měl poučit a pokusit se o vyšší připravenost na budoucí podobná období, která se určitě časem opět objeví. Otázkou zůstává jen to, v jaké podobě a co ho vyvolá.

Inflace, tichý nepřítel úspor

V dnešní informační době a nátlaku marketingových oddělení finančních subjektů se člověk snadno ztratí v nabídce finančních instrumentů, které mohou našim osobním financím prospět, ale někdy také uškodit. Banky lákají na své „výhodné nabídky“ běžných či spořicích účtů. Lidé si však neuvědomují, že inflace ubírá každoročně procentuálně větší část našich úspor, než dokáže kdejaký spořicí účet v aktuální době zúročit. Spořicí účty nabízejí při nejlepším zhodnocení financí kolem jednoho procenta (spíše méně), zatímco inflace dosahuje aktuálně hodnot lehce nad 3 %. Z toho vyplývá, že pomocí spořicího účtu uživatel teoreticky ztrácí cca 2 % ročně.

Ano, spořicí a běžné účty mají samozřejmě své využití. Z hlediska likvidity je skoro až nutné mít na těchto účtech hotovost alespoň ve výši 2-3 měsíčních platů pro případy nouze, poruchy auta či domácích spotřebičů apod. Existuje ale i efektivnější způsob jak ukládat a zhodnocovat své peníze na budoucí časy a třeba i „kvalitnější“ důchod. Příkladem mohou být podílové fondy, které jsou v dlouhodobém horizontu schopné úročit úspory i daleko nad hodnotou inflace a generovat investorovi zisk.

Podílové fondy porážejí inflaci

Podílové fondy nabízejí širokou škálu možností, do čeho peníze investovat, a navíc zajišťují investorovi dostatečnou diverzifikaci. Ten se může dle své povahy, časového horizontu a vnímání rizika rozhodnout, do jakého typu aktiv a na jakou dobu bude investovat. Fondy můžeme základním způsobem rozdělit na akciové, dluhopisové, alternativní a smíšené. Jednotlivé fondy lze různě kombinovat jak na základě aktuální tržní situace, tak dle přání a agresivity investora (tedy ochoty podstupovat riziko). Pokud se člověk v tomto odvětví nepohybuje nebo nemá dostatečné informace, bude ideálním řešením oslovit finančního poradce s dlouhodobou historií a zkušenostmi.

Rizikový faktor č. 2: volatilita

Vedle inflace považuji za nutné zmínit také volatilitu, tedy kolísavost jednotlivých aktiv, která na finančních trzích obzvláště v krizových obdobích roste. Lze ji vnímat jako riziko, ale také jako příležitost. S profesionálním poradcem ji lze zvládnout, a to zejména pomocí kvalitně sestaveného portfolia a pravidelně investované částky. Právě pravidelně investovaná částka každý měsíc dokáže průměrovat finální nákupní cenu aktiva.

V praxi průměrování znamená následující: investor měsíčně nakupuje podílový fond za 500 Kč. Jeden měsíc stojí podílová jednotka fondu 50 Kč a investor si pořídí 10 kusů. Druhý měsíc podílový fond propadne na cenu 10 Kč za podílovou jednotku a investor nakoupí 50 kusů. Dohromady drží investor po dvou měsících 60 ks podílových jednotek fondu a jeho průměrná nákupní cena je 16,67 Kč. Stačí, aby se cena podílové jednotky podívala třetí měsíc nad cenovou hranici 17 Kč a více za jednu podílovou jednotku, a investor je v zisku.
Z této jednoduché ukázky je zjevné, že na první pohled kolísavost trhů nemusí znamenat žádnou pohromu, pokud je na ni investor připraven a pravidelně investuje stejnou částku na měsíční bázi a tím průměruje svou kupní cenu.
 
Proč si tedy nechávat ukousávat inflací těžce vydělané peníze na spořicích účtech, když můžeme v dnešní době poměrně snadno investovat do podílových fondů a nechávat tak naše úspory růst?

Šimon Schloff
portfoliomanažer Conseq Investment Management, a.s.


Není-li u článku uvedeno něco jiného, autorem článku je pracovník společnosti skupiny Conseq, jejíž název je uveden u článku spolu se jménem autora (dále jen „společnost Conseq“). Článek odráží názor autora. Tento názor se může změnit. Při přípravě článku autor vycházel z informací, které autor článku a společnost Conseq považují za spolehlivé, avšak za jejich správnost, úplnost a aktuálnost neodpovídají. Společnost Conseq a autor článku vylučují svoji odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou jakékoliv osobě z důvodu spolehnutí se na informace uvedené v článku.
 
Informace v článku nezohledňují situaci konkrétní osoby. Investiční postup založený na těchto informacích nemusí být pro konkrétní osobu vhodný. Jakékoliv investiční rozhodnutí nelze založit pouze na informacích uvedených v článku. S každou investicí, investiční službou a obchodem s investičním nástrojem jsou spojena rizika. Společnost Conseq doporučuje, aby investor, který s ohledem na své znalosti a zkušenosti není schopen posoudit tato rizika, konzultoval svá investiční rozhodnutí s odborným poradcem dříve, než tato rozhodnutí učiní.
 
Jakýkoliv údaj o minulé výkonnosti ani predikce (prognóza) budoucí výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice se může měnit v čase a návratnost původně investované částky nemusí být zaručena. Hodnota investice v měně odlišné od měny, ve které investor vyhodnocuje hodnotu investice, se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Údaje založené na hrubé výkonnosti je třeba očistit o vliv provizí, odměn a dalších poplatků hrazených investorem, aby bylo možné zhodnotit čistou výkonnost investice. Jakékoliv informace odkazující na daňový režim závisí na individuálních poměrech investora a v budoucnosti se mohou změnit.
 
Nic v článku nepředstavuje výzvu ani nabídku společnosti Conseq k uzavření jakékoliv smlouvy, k poskytnutí investiční či jiné služby nebo k nákupu, prodeji či jinému obchodu s investičním nástrojem. Informace uvedené v článku nejsou určeny k dalšímu rozšiřování ani jinému užití bez udělení příslušného oprávnění k tomu ze strany společnosti Conseq.
Další články
Conseq spustil fond zaměřený na ETF
Conseq spustil fond zaměřený na ETF

Conseq vstoupil na trh pasivních investic a poprvé uvedl na trh vlastní fond s indexovou investiční strategií - Conseq Indexový ETF Aggressive ESG. Jeho investičním cílem je kopírovat podkladové modelové portfolio (Strategic EUR ESG Model Portfolio – Aggressive Portfolio od největšího světového správce aktiv BlackRock) složené z nízkonákladových ETF, dosahovat tím obdobné výkonnosti a zároveň zvýšit atraktivitu tohoto řešení pro korunové investory zajištěním měnového rizika do CZK.

Jak bezpečně investovat v době volatilních trhů?
Jak bezpečně investovat v době volatilních trhů?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchý návod. Už jen slovo „bezpečně“ je v tomto případě poněkud zavádějící, poněvadž sebevíce konzervativní investice s sebou vždy ponese určitou míru rizika. Na riziko ovšem není nutné vždy pohlížet pouze pesimisticky. Rostoucí riziko investice s sebou často přináší i vyšší potenciální výnosnost. Dlouhodobý investiční horizont, diverzifikace a pravidelně investovaná částka riziko takřka eliminují.

Jak nás při investování ovlivňují emoce
Jak nás při investování ovlivňují emoce

Psychika je mocná. Ve velké míře nás ovládá ve všech oblastech našeho života. Často však rozhodnutí na základě emocí nejsou ta nejlepší, která můžeme udělat. Občas jsou dokonce velice špatná a to platí ve velké míře i v oblasti financí.

Zobrazit všechny články